Інтернет провайдер БІТ
Необхідно при першій державній реєстрації авто

СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Повідомляємо, що:
- у випадку пропуску колісного транспортного засобу, який підлягає державній реєстрації, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені на транспортному засобі та/або використані для його оснащення, на митну територію України з метою вільного обігу;
- при першій державній реєстрації транспортного засобу, введення в обіг обладнання
державна реєстрація транспортних засобів повинна здійснюватися на підставі одного з таких сертифікатів відповідності дорожнього транспортного засобу:
1. Сертифікат відповідності, виданий виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката типу транспортного засобу у відповідності до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17.08.12 № 521, зареєстрованим в Мін'юсті 14.09.12 за № 1586/21898. При цьому у графі «Номер сертифіката типу» сертифіката відповідності, виданого виробником або його уповноваженим представником, має бути зазначений номер сертифіката типу, виданий одним із уповноважених органів. В структурі номера сертифіката типу повинні бути відображені відповідні літерні кодові позначення такого органу - A(b) або Е, наприклад UA*A(b)*0001*00, UA*E*0001*00.
2. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданий у відповідності до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17.08.12 № 521, зареєстрованим в Мін'юсті 14.09.12 за № 1586/21898.
У графі «Номер сертифіката відповідності» має бути зазначений номер сертифіката відповідності, виданий одним із уповноважених органів або призначених органів з сертифікації. В структурі номера сертифіката типу повинні бути відображені відповідні літерні або цифрові кодові позначення такого органу – A(b), E, 001, 002, 003 або 004, наприклад UA.A(b).0001-16, UA.E.0001-16, UA.001.0001-16, UA.002.0001-16, UA.003.0001-16, UA.004.0001-16.
3. Сертифікат відповідності дорожнього транспортного засобу, виданий в державній системі сертифікації (Системі УкрСЕПРО) до 1 січня 2016 року.
Звертаємо увагу на те, що в державній системі сертифікації (система УКРСЕПРО) після 1 січня 2016 року Ви можете здійснювати сертифікацію за власним бажанням (добровільно), при цьому державна реєстрація транспортних засобів здійснюється лише на підставі сертифікатів, виданих в державній системі сертифікації (система УКРСЕПРО) до 1 січня 2016 року та сертифікатів, виданих органами, перелік яких подано нижче.

З повагою
прес-служба Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області

Читайте також

Інформація

Дата додавання
08.06.2016 / 13:14 / Середа
Теги
Рейтинг: 0/0