Інтернет провайдер БІТ
Відповідальність, або коли дарунки не в радість

 Дійсно, ми звикли, що подарунки завжди приємно отримувати, але на державній службі з подарунками треба поводитися досить обережно, бо отримання не того подарунка, не від тих осіб чи не тієї вартості може бути розцінено як прояв корупції, за який можна не тільки фінансово постраждати, а й бути звільненим з роботи. А про сам подарунок годі й говорити - його конфіскують у дохід держави або змусять компенсувати його вартість. Тож подумайте: чи потрібні вам такі "сюрпризи".
За вчинення корупційних правопорушень особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисцип-лінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Порушення встановлених Законом "Про засади запобігання і протидії корупції" обмежень щодо одержання подарунків (пожертви) особами, уповноваженими на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ч.1 ст.172/5 КпАП у вигляді накладення штрафу від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 грн.) з конфіскацією такого дарунка (пожертви).
Крім того, згідно із Законом "Про засади  запобігання і протидії корупції" передбачена відповідальність за порушення заборони щодо отримання подарунка за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами. Відповідальність за таке правопорушення встановлена ч. 2 ст. 1725 КпАП і тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) з конфіскацією такого дарунка (пожертви).
При цьому відповідальність за порушення такої заборони наставатиме незалежно від вартості отриманого подарунка.
Відповідно до ст. 21 Закону "Про засади запобігання і протидії корупції" відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили про притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Мін'юстом (далі - Реєстр). Положення про цей Реєстр затверджено наказом Мін'юсту від 11.01.2012 р. № 39/5.

Олена Оксенюк,
головний спеціаліст районного управління юстиції