Інтернет провайдер БІТ
Розпорядження

 Розпорядження 18  лютого 2013 року смт Ратне - № 47
Про  укладення  колективних договорів і угод на 2013 рік
Відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди":
1. Керівникам підприємств, установ і організацій району спільно з профспілковими комітетами або іншими органами, уповноваженими на представництво трудовими колективами:
1)  рекомендувати укласти колективні договори (угоди) на 2013 рік;
2) забезпечити обов'язкове включення до колективних договорів зобов'язання щодо строків виплати заробітної плати, а також конкретних зобов'язань керівництва підприємства, установи, організації щодо гарантій у виплаті заробітної плати та погашення заборгованості з неї у разі її виникнення;
3) встановлювати у колективних договорах особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки;
 4)  передбачати у розділі "Охорона праці та здоров'я":
- зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного законодавства;
- перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;
- умови і порядок встановлення скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда;
5) сторонам колективних договорів під час їх укладання  встановлювати конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення на рівні, встановленому Генеральною та галузевими угодами;
6) включати до колективних договорів перелік видів і мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових окладів, які мають міжгалузевий характер, передбачених у Генеральній угоді (додаток);
7) згідно з Положенням про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №225 зі змінами, та Положенням про управління соціального захисту населення райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 29 грудня 2012 року № 528, укладені колективні договори (угоди), всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також інформацію про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах, в трьох примірниках подати на реєстрацію в управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Реєстрації підлягають також зміни і доповнення до тих колективних договорів, строк дії яких продовжується на 2013 рік.
2. Взяти до відома, що:
1) укладення колективних договорів проводиться на підприємствах, установах і організаціях району незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю і мають статус юридичної особи;
2) на осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, які ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, внесення змін чи доповнень до колективного договору, угоди, або навмисно порушили строк, визначений частиною третьою статті 10 вищезазначеного Закону, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.
3. Дане розпорядження надрукувати в районній газеті "Ратнівщина".
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків.

В’чеслав ЛАВРЕНЮК,
голова Ратнівської РДА

Читайте також