Інтернет провайдер БІТ
До уваги підприємств....

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
І ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ НАЙМАНУ ПРАЦЮ!
ПЕРЕЛІК
 першочергової документації з охорони праці
1.Положення про службу охорони праці.
2.Наказ про відповідального за стан охорони праці по структурних підрозділах.
3.Положення про навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці.
4.Наказ про створення комісії по перевірці знань з питань охорони праці.
5.Протоколи перевірки знань працівників з питань охорони.
6.Посвідчення про проходження навчання роботодавцем в спеціальному навчальному закладі з питань охорони праці.
7.Наказ про відповідального за електрогосподарство.
8.Журнал реєстрації вступного інструктажу.
9.Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
10.Журнал реєстрації діючих інструктажів з охорони праці.
11.Журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці.
12.Інструкції з охорони праці.
13.Наказ про відповідального за безпечну експлуатацію посудин,що працюють під тиском.
14.Акти огляду комісією будівель і споруд.
15.Протоколи перевірок ізоляції  електроустаткування, електропроводки, кабелів, опору розтікання струму.
16.Графік проходження періодичних медоглядів.
17.Журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту.
18.Графіки обслуговування та ремонту вентиляційних систем і кондиціонерів
 Володимир Басюк,
заступник начальника
ВВД ФССНВ в Ратнівському районі