Інтернет провайдер БІТ
Информация

Дата дабавления
14.01.2014 / 11:49 / Вівторок
Теги
області, Рідкісні, види, Волинської, риб
Рейтинг: 7/1

Реклама

Рідкісні види риб Волинської області

Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Волинській області турбується проблемою зменшення популяцій аборигенних видів риб, які населяють наш регіон. Риби, як і інші тварини та рослини мають здатність до процесу вимирання видів, який особливо посилився внаслідок руйнівної для біосфери господарської діяльності людини.

На думку науковців, головною причиною скорочення чисельності і зникнення багатьох видів є зростаючий антропогенний тиск. Серед різноманітних факторів антропогенного впливу на риб, перше місце за загрозою зникнення належить знищенню місць їх існування, друге – впливу вселених або випадково вселених видів, таких як головешка ротань, карликовий сомик коричневий та ін., які є хижаками і знищують не тільки мальок, але й ікру риби та часто не мають в складі аборигенної іхтіофауни природних ворогів. Надмірний вилов лише на третьому місці. 
Охорона іхтіофауни проводиться шляхом охорони водних екосистем та охорони окремих видів. В області існує лише один іхтіологічний заказник «Озеро Соминець», що входить до складу Шацького НПП. 
Сектор іхтіології та регулювання рибальства Волиньрибоохорони проводить іхтіологічні дослідження, ретельно стежить та аналізує літературні джерела, дані архівів та природничих музеїв, а також повідомлень рибалок-аматорів.

На сьогодні, у річково-озерних гідроекосистемах Волинської області мешкає 5 представників раритетної іхтіофауни, які занесені до Червоної книги України:

Мінога українська Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)

Ялець звичайний Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Марена звичайна Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

Карась звичайний (золотистий) Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

Минь річковий Lota lota (Linnaeus, 1758)

Для міноги української визначено природоохоронний статус як «зникаючий», решта видів є вразливими. Українська мінога – вузькоареальний ендемічний вид, що різко скорочує свою чисельність і знаходиться під загрозою зникнення. Вид занесений до обох видань «Червоної книги України» (1994, 2009), включений до списку рідкісних риб Європи, червоного списку Міжнародного Союзу охорони природи та природних ресурсів (МСОП). Вилов міноги в Україні заборонений із 1990 р. 
Ялець звичайний – вразливий вид, який занесено до Європейського червоного списку, до Червоного списку МСО. Це непромисловий і нечисленний вид. Об’єкт живлення хижих видів риб (судака, щуки). 
Найбільшої уваги нещодавнім часом приділяється зменшенню популяцій карася звичайного, якого рибалки-любителі часто називають червоний, круглий або золотий. Карась звичайний занесений до Червоної Книги України як вразливий, а також до Списку рідкісних риб Європи та до Червоного списку МСОП. 
Марена звичайна – вразливий вид, занесений до ЧКУ та до Європейського червоного списку. Причинами скорочення чисельності виду є порушення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, хімічного, біологічного режимів водойм, спричиненої гідротехнічним будівництвом; забруднення води, надмірний вилов. Марена дуже чутлива до нестачі кисню і першою гине від неї. 
Минь річковий – єдиний представник родини миневих у фауні Волині. Деякі вчені розглядають вид у складі родини тріскових. Миня річкового внесено до Червоної Книги України, в категорії вразливих видів, він також належить до червоного списку МСОП. Минь був винятково об’єктом аматорського рибальства, проте Правилами любительського та спортивного рибальства (1999) забороняється любительський лов виду у водоймах України. 

Користуючись нагодою, хочеться нагадати розміри компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження риб із числа видів, занесених до Червоної книги України, які мешкають на території Волинської області: 
1. Мінога українська – 74 грн. (за один екземпляр); 
2. Ялець звичайний – 330 грн. (за один екземпляр); 
3. Марена звичайна – 330 грн. (за один екземпляр); 
4. Карась звичайний (золотий) – 330 грн. (за один екземпляр); 
4. Минь річковий – 330 грн. (за один екземпляр). 

Завідувач сектору іхтіології та регулювання рибальства Волиньрибоохорони Олександр Климнюк